Bestyrelsesmøde d. 2.11.2015.A.B

 • Referat blev godkendt.

 • Hjertestarter. En hjertestarter er blevet sat op på campingpladsen i Attrup. Kaja refererede fra sin mail korrespondance med organisationen bag, ”Kunsten at redde liv”. Der er fuld service og forsikring på hjertestarteren de næste 5 år. Attrup Borgerforening vil finansiere et skilt. Der bliver en officiel overdragelse senere med pressedækning. Det blev besluttet at afholde et kursus i hjertemassage og hjertestarter ved instruktør Tage Kærgård, torsdag d. 3.dec. kl 18.30 i opholdstuen v Attrup Camping.  De frivillige til et udrykkerhold har førsteprioritet. Tilmelding til Karin. Deltagerantal max 20. Hvis der er flere interesserede afholder vi endnu et kursus.

 • Telte. Else arbejder på at fremskaffe nye telte. Per laver ansøgning til 2 telte til sparekassens fond.

 • Økonomi. P.t er der 9333,97 kr på konto.

 • Julebanko fredag d. 20. 11. kl 19.30 blev planlagt.  
  Julegløgg-aften er torsdag d.17.dec. kl 19.30 i grilhytten.Folk opfordres selv til at medbringe julegodter og hjemmebag.

 • Kummer og juletræ. Povl og Lindhardt finder juletræ og sætter det op til 1.søndag i advent.

 • Grill. Grillprojekt er overdraget til Procon.

 • Skilt. Havnecafe vil opsætte et skilt på legepladsen.

 • Evt. Badebroen tages op af 4 stærke mænd i denne uge.

 • Næste møde bliver mandag d. 19.januar kl 19.

   

  Referent. Karin