1. september 2017

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I ATTRUP BORGERFORENING, FREDAG D. 1. SEPTEMBER 2017 HOS ELSE.

Til stede: Else, Brian, Kim og Per (afbud fra Gorm pga. sygdom)

1. Godkendelse af dagsorden.

Under evt. tages følgende med: Bord-bænke ind hvornår? Og: Renovering af grillrist i grillhytten.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt.

3. Evaluering af sommerens arrangementer.

- Grillaftener: Al grill er foregået under tag, men vejret er vi som bekendt ikke herrer over. Det har svunget fra 3 til 20 deltagere. Forslag om service-grill-vandrekasse, der går på omgang med al fornødent til grillen - Kim og Brian tager sig af dette til næste sæson. Forslag fra kassereren om at købe kul til hele sæsonen inden første gang. Vi skal huske at rydde op efter os i og omkring grillhytten.

- Skt. Hans: Træls vejr, men vaffelsalget gav trods alt overskud. Vaffelsalg på vestsiden – godt at have det samlet? Behov for lydanlæg – det kunne være skønt at have sit eget. Næste år bør vi holde et møde i god tid med Sanne om hele arrangementet.

- Sommerfest: Rigtigt fin mad til billig pris. Fint med udlevering af rester til hele selskabet. Succes med rundbold. Fint med sømslåning til især de store drenge. God opstilling af telte. Hyggeligt med langbord. Vejret var eneste drillende faktor. Skumfiduser og Mariekiks bruger vi til julehygge i grillhytten.

4. Efterårets arrangementer.

- Udflugt til Thorup Hede Spejdercenter d. 10. september: Else bager kage og tager engangsservice med + kaffe og the – Per tager også kaffe med. KE er begyndt at forberede program.

- Fællesspisning på havecaféen d. 24. oktober: Sidst i september tager Per kontakt til Sanne om menu og tilmelding. En lille seddel skal i begyndelsen af oktober ud om det. Vi tager vore respektive ruter. Igen gerne sidde ved langborde.

- Bestyrelsesmiddag fredag d. 20 oktober kl. 18.30 hos Anita og Kim: Per sørger for kartofler, Else for 2 gange rødkål og brune kartofler, Kim for sovs og chips og Torna dessert. – Et lille bestyrelsesmøde holdes her.

5. En lille orientering om sortering af telte og nyt udstyr dertil.

De første, der låner teltene nu, må gerne give en tilbagemelding om systemets funktionalitet. De nye lange pløkker kan forhåbentligt løse problemerne med åbningerne, der alt for let blæser op.

6. Nye investeringer og hjemsøgning af midler hertil.

- Musik-/lydanlæg: Kim og Brian afsøger markedet, og Kim søger hos Nyfors SE. Else hører Martin ad om hans anlæg.

- Trailer til telte mv.: Else afsøger markedet og søger midler hos Landdistriktsmidlerne (senest 15/9) og Sparekassen Vendsyssel.

7. Evt.

- Borde-bænke ind ca. uge 42 – vi tales ved om det.

- Renovering af riste i grillhytten: Kim snakker med campingpladsen om det. En gestus fra foreningens side som tak for lån af grillhytten.

- 12.996 kr. står dags dato på kontoen - et fint resultat, efter at vi har afholdt både Skt. Hans, sommerfest, grillaftener og kasser til teltene. 

- Brian får fat i kyllinger til julebanko.

Næste møde afholdes i forbindelse med bestyrelsesmiddagen fredag d. 20. oktober. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden