B.møde i Attrup BF. d. 17. april 2015 hos Else.

Dagsorden:

Velkomst til Tina

Godkendelse af referat fra generalforsamling

Konstituering

Hjertestarter

Gode idèer til sommeraktiviteter, som behandles på næste møde

Arbejdsdag i hallen i lørdags

Orientering om havnecafèen

Næste møde

Arbejdsdag

Evt.

2. Referatet  blev godkendt.

3. Per er formand, Else – næstformand, Kaja – kasserer +hjemmeside, Karin – referent, Tina –  facebook.

4. Hjertestarter projekt, ”Kunsten at redde liv”. Attrup Borgerforening vil støtte med 1000 kr.

5. Tur til Fosdalen, evt. ny Nøddedal, med Svend Møller Nielsen onsdag d. 13. maj. Medbring selv aftenskaffe. Fælles afgang fra Attrup Camping kl 18.30.                 
4 mand stærke sætter badebro op d. 25. april - hvis vejret tillader det.
Arbejdsdag lørdag d. 9. maj kl 10.                             

Tur til rensningsanlæg evt. d. 10. 6. Per kontakter Jens Haverslev.
Sct. Hans aften d. 23. juni.             
Fredag d. 31. juli kl 18 sommerfest. 
Glenholm tur + tur til travbane planlægges til august – september.
Grillaftener:  Onsdage kl 18.  D. 3. juni – Else. D. 8. 7. – Karin. D. 22. 7. – Tina. D. 12. 8. – Kaja. D. 26. 8. – Per.

Snapsetur d. 17.6. kl 18.30 med afgang fra campingpladsen.

6. Else er med i en arbejdsgruppe, der vil lave en sti fra Attrup til Tranum.

7. Intet nyt.

8. D. 1. juni kl 19 hos Kaja

9. Arbejdsopgaver: Maling af kummer, maling af bord og bænke-sæt, affaldsindsamling, etablering af bålsted. Luge hækken på grunden.                                                                                      

Kaja bestiller 2 bord/bænke sæt. Der bestilles og plantes 2 blommetræer + 5 hækplanter på grunden.  

10.Tina vil oprette facebook-gruppe, ”Attrup borgerforening”.                                                      

Krukkevagt: Uge 19 + 20 – Kaja. Uge 21 + 22 – Tina. Uge 23 + 24 – Karin. Uge 25 + 26 – Else.  

Uge 27 + 28 – Per. Uge 29 + 30 – Tina. Uge 31 + 32 – Else. Uge 33 + 34 – Kaja. Uge 35 + 36 – Karin.

Referent : Karin.                                   

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden