Formandsberet. 2019

(Med majestætisk stemme) Endnu et år er gået, og det er blevet tid at skue tilbage. – Nej, hov, det er vist den forkerte tale, jeg har fået med; ikke nok med, at det er majestætens, men det er også en nytårstale, og en sådan er det trods alt for sent eller lige lovligt tidligt holde, alt afhængig af øjnene, der ser, og ørerne, der hører. Og så alligevel ikke, for en generalforsamling kan vel siges at være en forenings nytår – her slutter vi et år, gør bogen op – i hvert fald bankbogen – og gør status, inden vi begynder på et nyt år.

Og når vi i vores forening skal gøre status, kan det næsten ikke gøres på mere bekræftende og opløftende vis end ved at tage fat i noget, som jeg nævnte i sidste års beretning, nemlig at vi i bestyrelsen på daværende tidspunkt havde planer om fremtidige investeringer. Bl.a. anskaffelsen af en lukket trailer til foreningens telte, både til opbevaring og transport - En trailer, som også med tiden skulle kunne rumme borde og stole til brug ved bl.a. sommerfest, men også til udlejning som teltene.  

Nævnt blev også, at der arbejdes på erhvervelsen af en kombineret højttaler og afspiller, som skulle kunne tilsluttes mikrofon og anvendes ved vore lidt større arrangementer, fx Skt. Hans og sommerfest.

Og sandelig: Det er så herligt at kunne berette nu, at begge dele, både trailer og højttaler, er i hus. Det skyldes ikke mindst særdeles gavmilde donationer fra både kommunens KLF-midler, fra SE og ikke mindst fra Sparekassen Vendsyssels Fond. Jeg havde den glædelige, men også overraskende oplevelse at være med ved SparV’s garantfest i april. Forud havde jeg fået en invitation, da vi i borgerforening havde søgt midler til en trailer netop ved sparekassens fond og fået tilsagn om, at et tilskud var hjemme. Beviset på det ville blive overrakt ved festen, ligesom også beløbets størrelse først her ville blive afsløret. Vi havde søgt om 13.000 kr., men blev bevilget hele 18.000 kr. Ja, vi var faktisk den eneste forening, der den aften fik mere, end vi havde søgt om. Det ekstra penge betingede dog, at Sparekassen så også fik en tilpas stor reklame på traileren. Det har de fået, i øvrigt sammen med kommunen, der bidrog til den, mens SE finansierede højttaleren. I begge tilfælde har foreningen ydet et lille egenfinansiering, men det er her på sin plads sige en kæmpe tak til Sparekassen Vendsyssel, SE og Jammerbugt Kommune. Højttaleren har vært i brug både ved Skt. Hans-arrangement og sommerfest, mens traileren mangler at få den sidste indretning.

I øvrigt: Der er allerede nye investeringsprojekter sat i søen. Næste gang angår det anskaffelsen af netop borde og stole, så vi bl.a. ved sommerfesten slipper for at skulle hente møblementer fra et større antal terrasser og haver. Priser er hentede hjem, ansøgninger om tilskud til indkøbene er sendte af sted, og så bliver det jo ellers spændende at se og høre, om der i næste års formandsberetning kan fortælles, at disse ting nu også hører til foreningens ejendom.

Hvis I hører nogen sige, at man spiser meget i denne forening, så tro dem endelig. Ved et kig på årets arrangementer så viser det sig, at mad står i centrum ved en del af disse. Men det er jo heller ikke så underligt, for næsten intet indgyder mere til hygge og en god snak end at mødes over et godt måltid, og det har vi gjort en del gange. Først ved fællesspisningerne nede hos Sanne på havnecaféen. Der har vi lagt vejen forbi både i januar og april og igen i januar i år og har her nogle hyggelige aftener, hvor den varme mad og det efterfølgende kaffebord krydres med lidt fællessang. At det er populære arrangementer viser de høje deltagertal, der ligger på den gode side af de 30. Sidste gang var vi tæt på 40, der gik ombord i flæskesteg og kringelkage. Og jeg skulle hilse jer og sige, at Sanne i allerhøjeste grad glæder sig over foreningens besøg dernede.

Dog har havnecaféen ikke lagt rammer til al fortæring i det forløbne år. I sommer opstod nemlig den idé i bestyrelsen, at borgerforeningen kunne tjene en lille skilling til sig selv ved selv at lave maden til en fællesspisning i efteråret, og som sagt så gjort: Et kogekoneudvalg, med Birthe og Else, tog sig af udførelsen, i øvrigt med hjælp fra mangen riskoger rundt om i området, og tog os en fredag aften i oktober med en tur til østen med en vietnamesisk gryde. Vi endte dog hjemme i Danmark igen med æblekage til kaffen. Tiltaget må siges at være en succes, for hele 45 deltagere sluttede op om det, og det kalder vist på en gentagelse i år, hvis kogekonerne vel at mærke melder sig klar.

Sommerperioden består også af flere måltidsfællesskaber, nemlig de fem faste grillaftener, hvor bestyrelsesmedlemmerne på skift tænder op i grillen på legepladsen. Eller gør vi nu også det? I 2017 sendte en særdeles regnfuld og våd sommer os indendørs i campingpladsens grillhytte. Der endte vi også tre ud af fem gange sidste, ikke kun på grund af regn, men i de fleste af tilfældene på grund af det stik modsatte, nemlig tørke og afbrændingsforbud. Det vil dog sige: Den ene af gangene allierede vi med en lille flok af gasgrills, der stod på fliserne foran hytten, og på den måde kunne vi stadig både grille og spise under åben himmel. Også disse aftener, hvor uhøjtideligheden er i højsædet, og man bare kan dumpe forbi, er populære, og førnævnte gang fik endda et internationalt præg, da vi havde den glæde at have besøg en stor flok unge fra hele verden, som var på sommerskole hos Råd og Dåd.

Ja, sommeren 2018 var noget helt specielt, med varme og minimale nedbørsmængder, i hvert fald frem til d. 10. august. Det satte naturligvis også sit skønne præg på vore andre sommerarrangementer, nemlig den traditionsrige Skt. Hans Aften på havnen og den lige så traditionsfyldte sommerfest i begyndelsen af august. Begge gange var vi tilsmilede af en skøn sommersol, om end temperaturerne ved fejringen af midsommeren hørte hjemme i den mere moderate ende. Her havde vi fået vores helt egen herlige Folmer, sognepræst og provst, til at sige altid gode ord, og han samt Petra Westra, der sammen med undertegnede, diverterede med forskellige trak som mangen gang før mange mennesker ned til det store blus. Men hvad der også trak, var naturligvis de altid velsmagende vafler, som den ihærdige og dygtige bager-flok stod for at fremtrylle. Tak til dem for særdeles veludført dåd.

Skt. Hans Aften holdt flere medlemmer af Attrup Bådelaug åbne både, hvilket gav hele arrangementet en ekstra festlig dimension. Det lå i øvrigt i forlængelse af Havnens Dag, som lauget afholdte en lørdag tidligere på måneden, hvor der var mange fine aktiviteter på havneområdet. Her stillede borgerforeningen sine telte til rådighed, og det er herligt, at vi på den måde kan bidrage til og hjælpe ved hinandens arrangementer.

Og nu vi er på havnen: Grundlovsdag var udnævnt til Vandsikker Dag i forbindelse med, at Vandsikkerflaget blev hejst på havnen. Det stod borgmesteren for ved en fin ceremoni, der mundene ud i, at Attrups fjordsild kastede sig bølgen den blå fra borgerforeningens badebro. Den blev nok engang sat i vandet i maj måned af den raske flok af bådebyggere, som dog ved nedtagelsen af den i efteråret fik hjælp af Knud. Hvis I ikke ham, så jeg kan oplyse om, om at han hedder Storm til efternavn. Han bortførte fire plader, men ved gæve mænd og især kvinders mellemkomst blev de alle fundet langs dæmningen mellem pumpestationen og Øland og kom i trygt vinterlogi sammen med en øvrige del af broen.  

Men inden Knud kiggede forbi i september, havde vi altså i august vores sommerfest med hele 60 deltagere, der på den smukkeste sommeraften nød de faste indslag som bl.a. fortæring af lækker spidstegt gris, rundboldkamp, kagekonkurrence og i år også musik fra vort nye anlæg. Flere sommergæster i byen og området kigger forbi ved festivitassen, så det hele emmer af endnu mere sommer. Og som altid er det også glædeligt, at mange stiller op med en hjælpende hånd både ved opsætning og nedtagning af telte. Hjælpsomheden var også stor og mærkbar ved forårets arbejdsdag i april, hvor bl.a. kummer blev malede og tilplantede, legeplads klargjort, bord-bænkesæt taget ud af vinterhi, og hvor også en helt grillrist, udtænkt og produceret af vore egne rist-mænd, Brian og Kim, blev opsat.

Det er også godt engang imellem at komme ud og se lidt uden for sognet, og det gjorde vi en gang i foråret og en gang i efteråret. I maj gik aftenturen til en utroligt smuk aurikeldal, der levede fuldstændigt op til sin navn. Svend Møller fra Naturcenter Fosdalen tog imod og var som altid en veloplagt guide, og i hans spændende rum og omgivelser på centret blev kaffen nydt – og mange gode naturhistorier hørt.

Lige i nærheden var vi i september, nemlig i Slettestrand, hvor vi var en god flok landkrabber, der besøgte Han Herred Havbåde og blev vist rundt af Vagn Nielsen fra Tranum. – Også en rigtigt fin aften med god tilslutning.

På helt traditionel vis sluttede vi 2018 af med julebanko og julehygge, begge afholdte i campingpladsens lokaliteter i henholdsvis fællesrum og grillhytte. Mange tak til campingpladsen og Købmandsgården for den velvillighed, som borgerforeningen møder her.

Også i 2018 har Attrup Borgerforening været med flere projekter, der er en del af større helhed. Bl.a. sidder vi med i styregruppen for ”Liv i By og Skole” for Skovsgård-området, og i 2019 vil vi være med i en af etaperne i Tour de Jammerbugt – et løbe- og cykelløb gennem hele Jammerbugt Kommune, fordelt på otte etaper henover sommeren. Men mere herom senere.

Jeg vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på Attrup Borgerforenings to digitale platforme, som man vist kalder det, nemlig foreningens Facebook-side og hjemmeside. Førstnævnte har allerede en del medlemmer og følgere; hvor mange der følger hjemmesiden kan være svært at sige, men en ting er sikker her: Opdateringen af den kunne være bedre. Det kan jeg sagtens tillade mig at sige, da det er undertegnede, der står for den. Med der er noget, der hedder nytårsforsætter, og må dette så være mit.

Tak til alle medlemmer for en enorm flot opbakning til Attrup Borgerforenings arrangementer og aktiviteter; tak for al den hjælp, som ydes fra mange sider med bl.a. madlavning, kagebagning, indsats ved arbejdsdag, sommerfest, med opsætning af badebro osv. Tak til Henning og Bodil for grantræ og til Karin og Povl for pyntegrønt, så byen kan tage sig pyntelig ud til jul. Og ikke mindst tak til mine gæve, ihærdige kollegaer i bestyrelsen: Else, Birthe, Brian, Kim og Gorm. – Tak for et rigtigt godt samarbejde.

Jeg vil ikke slutte med et Gud bevare Attrup – det er vist lige højtideligt nok – men så i hvert fald ønske os alle et godt nyt år i Attrup Borgerforening med mange hyggelige stunder.

Tak for ordet.

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden