Referat fra Bestyrelsesmøde i Attrup Borgerforening d. 12. 01 .2015

Alle var til stede

1. Referat fra sidste møde var godkendt.

2. Julebanko var en succes. Der var 36 deltagere, men det gav dog underskud. Julehygge i grillhytten var også med god tilslutning, ca 25 personer, det er blevet en fast tradition.

2. Generalforsamling. Fredag d. 27. 02. 2015 kl 18.30 er der gratis vildtgryde for alle medlemmer med efterfølgende generalforsamling kl 19.30. På valg er Kaja, Else og Bodil. De to førstnævnte modtager genvalg, det gør Bodil ikke. Vi har flere forslag til potentielle nye bestyrelsesmedlemmer, der skal spørges. Per laver en seddel der skal uddeles, sammen med opkrævning af kontingent,  senest d. 12. februar.

4. Nye ansøgninger til puljer – nye projekter. Per søger landdistriktsmidlerne om penge til bord/bænke-sæt, rist til bålsted + evt hængesofa.

5. Hjertestarter. Kaja og Else vil søge nye fonde om penge til hjertestarter.

6. Face-book . Per og Bodil vil oprette ny face-book gruppe for Attrup.

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 9. 03. kl 19.

7. Regnskab. Bodil gennemgik regnskabet. Der er ca 12.789 kr i kassebeholdning.  Vi er nu flyttet over i Sparekassen Vendsyssel.

 

Referent: Karin