REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I ATTRUP BORGERFORENING, D. 2. SEPTEMBER 2014 HOS PER.

Til stede: Else, Bodil, Kaja og Per.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7. juli.

Referatet godkendt, eneste ændring er, at Ida Larsen holder båtalen ved næste års Skt. Hans Fest, mens Erik Ingerslev så gør det i 2016.

2. Evaluering af sommerens arrangementer.

-  Grillaftnerne har været en stor succes i år med følgende deltagerantal (ca.): 4/6: 20, 2/7: 8, 16/7: 27, 13/8: 17, 27/8: 20. Det har vist sig at være en god idé med sms-reminderen fra Kaja.

- Loppemarked: Det skal fremover adskilles mere fra sommerfesten, fx med en dag mere. Der skal også være mere tid til at forberede det på selve dagen.

-  Indvielse af badebro: Helt perfekt – virkelig flot arrangement. Dog mærkværdigt, at flere fra selve Attrup ikke mødte op. Broen bliver flittigt brugt og er mål for mange ture til havnen.

-  Sommerfest: 50 spisende deltagere – i løbet af aftenen nåede vi dog op på næsten 60 deltagere. Det viser, at prisen ikke afskrækkede; vi kan sagtens tage 150 kr. fremover. Flot mad og kagekonkurrence med fin organisering omkring sidstnævnte. Musikindslag er egentlig nok overflødigt, men cd-afspilleren er ok at have i baghånden. Søm-aktiviteten behøver nok ikke at være der næste år, men i stedet evt. nye indslag/konkurrencer. Ok med bålfade og snobrød/popcorn.

-  Selvfølgelig ekstraordinært i år med hele tre arrangementer på to dage, men hvis der fremover skal være så mange aktiviteter på én gang, skal flere ansvarspersoner uden for bestyrelsen involveres. Men hvor var det nogle gode og hyggelige dage!

3.  Planlægning af de sidste arrangementer i 2014.

-  Udflugten 20/9 til travbanen. Per og Bodil tager med.

- Planlægning af de øvrige arrangementer venter til næste bestyrelsesmøde.

4. Status på legeplads og grund midt i byen.

-   Legeplads: To gynger er nu sat op; kæde mangler til reden – den køber Knud Erik, og reden kommer op snarest. Voldene omkring faldsandet skal rettes mere ud; Knud Erik har aftalt med Orla, at vi hos ham kan hente det jord, vi skal bruge, hvorefter der kan sås græsfrø. Det kan evt. gøres ved en arbejdsdag lørdag d. 13. september kl. 10.00. Vi prøver at søge flere midler hjem til nye redskaber, fx et fitness-redskab; Kaja foreslog også en mini-agilitybane til hunde.

- Grunden: To nye blommetræer skal købes. Else tæller op, hvor mange hækplanter, der mangler, og kører op på Bakken.

- Krukkevagter: Vagterne laves næste år om til fjorten dage ad gangen.

- Den væltede byport: Else kontakter Dorthe Korsbæk og evt. Per Jørgensen.

5. Havnecaféen – valg af repræsentanter til arbejdsudvalg.

- Else og Per går med i udvalget, hvor vi ønsker eftermiddagsmøder.

6. Orientering om den potentielle nye gruppe af Attrup-borgere.

Else orienterede om den gruppe af folk, der kan tænke sig at slå sig ned på en eller anden grund i bakkerne nord for byen pga. den yderst minimale stråling fra mobiltelefoni, som findes der.

7.  Tryg-fonden/hjertestarter.

Kaja har søgt på ny med uddybning om, at det virkelig er nødvendigt med en hjertestarter, når der både er campingplads og badebro her i området. Vi får svar inden jul.

8.  Dato for nyt bestyrelsesmøde.

3. november kl. 19.00 hos Bodil.