Bestyrelsesmøde, Attrup Borgerf. D.7.7. 2014 hos Kaja.

Til stede: Kaja, Bodil, Per og Karin.

Godkendelse af referat.

Evaluering Sct. Hans. Jenny Hvid holdt en fin båltale. Godt vaffelsalg, næste år kan vi starte før med at bage. Vi foreslår at bålet først tændes kl 20 næste år. Samarbejde med Skovsgård Borgerforening kan overvejes. Udgifter deles imellem foreninger. Næste års båltaler Erik Ingerslev. Evaluering af Engblommetur. Fint værtspar i Møgelvold, dejlig naturtur med 20 deltagere. Hyggelig aftenskaffe i garage.  Snapsetur til Årup Hede var også en succes m 12 – 15 deltagere. Fin afslutning med smagsprøver.  Skal gentages.

Badebro. Broen er færdigbygget. Alle udgifter er betalt, 26000 kr ( Helge frandsen), 1400 kr (Starck), 1250 kr for Byggetilladelse, i alt 28650 kr. Bodil kontakter Lars H. Karin og Torben indsender færdigmeldingspapirer. Karin kontakter kommune vedrørende diverse skilte.

Indvielse af badebro. Fredag d. 1. august kl 15 med rød snor, flag og traktement; vand, vandbakkelser og vandmelon. Bodil kontakter Helle B. A. + pigegarde. Bodil og Karin laver indbydelse + sender den ud.  

Sommerfest. Henning vil lave gris + tilbehør. Kagekonkurrence. Karin spørger Hans om han vil spille + Lindhardt laver strøm + finder duge. Per søger penge til underholdning, laver indbydelse + kontakter Campingplads vedr. salg af drikkevarer. Onsdag aften kl 17 sættes telte op. Borde og stole låner vi af Else K + samler sammen.

Loppemarked. Torsdag d. 31. juli kl 11 – 16. Per laver sommer- seddel til uddeling i weekenden.

Legepladsen. Arbejdet er godt i gang. Faldunderlag kr 14200 kr. Gynger + beslag er bestilt og sættes op. Mangler regning fra Råd & Dåd, så vi kan se om vi holder os inden for de 25000 kr fra Sparekassen Vendsyssels Fond.

Marinaguide + Hjertestarter. Kaja melder indvielse af badebro ind her + søger atter Trygfonden.

Projekt Havnecafè. Status er at det bliver ikke til noget i år.

Snapsetur. Søndag d. 31 august kl 10 med Else som guide og  fælles kørsel fra campingpladsen.

Travbanetur. Arne Normann viser rundt på Aalborg Travbane lørdag d. 20 sep. Kl 10. Fælles kørsel fra campingpladsen. Mad og drikke kan medbringes eller købes dernede. Tilmelding til Per.

Planlægning fremover. Julebanko fredag d. 21. 11 kl 19.30. Julehygge i grillhytte torsdag d. 18. 12 kl 19.30. Næste bestyrelsesmøde hos Per mandag d. 8. sep. 2014.

Referent : Karin