13 maj 2014

Attrup Borgerforening. D 13 maj 2014. Referat.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Karin d. 13. maj kl 19.

Alle var til stede.

Dagsorden:

  1. Sct. Hans aften – orientering om fællesmøde med Skovsgård og videre    planlægning.
  2. Badebro
  3. Legeplads
  4. Hjertestarter.
  5. Sommerplantning af kummer. Andet vedr grund og byporte.
  6. Sommerens aktiviteter, herunder loppemarked, sommerfest og septemberudflugt.
  7. Cafè på havnen.
  8. Evt.

Referatet blev godkendt.

Ad 1. Det er aftalt at arrangere Sct. Hans i samarbejde med Skovsgård Borgerforening. Kaja og Else refererede fra et planlægningsmøde.

Skovsgård Hotel laver mad ud til havnekiosken, som kan købes ved forudbestilling. Vi bager vafler. Else laver dej og diverse damer bager. Skovsgård står for at lave heks. Kaja spørger Jan K om han vil gøre bålet klar. Povl og Heine tænder bål kl 19. Båltaler muligvis Ida Larsen. Per sætter annonce og indlæg i avisen. Der trykkes 200 sange. Karin kontakter Kurt S ang strømkabler. Højtaler og mikrofon?

Ad.2. Badebroen er leveret og vi begynder at stille den op den sidste weekend i maj med Torben I som primus motor. Torben indkalder arbejdsgruppe. Der er endnu ikke kommet en faktura.

Ad. 3. Råd & Dåd er ikke gået i gang endnu. Vi afventer.

Ad.4. Hjertestarter. Intet nyt.

Ad.5. Per og Bodil vil plante i kummerne en aften snarest. Else og Kaja vil give byportene algerens onsdag d. 28 maj om formiddagen. Karin køber maling. Kl 17 d. 28 begynder vi at male byportene.

Ad. 6. Kaja køber gaver til Engblommetur. Snapseturen flyttes 1 dag til d. 11 juni. Der afholdes loppemarked torsdag og fredag før sommerfesten d. 1. august. Festen aftales senere. Turen til væddeløbsbanen bliver evt som aftenudflugt mandag d. 8. september. Det aftales nærmere.

Ad. 7. Cafè på havnen. Arbejdsgruppen afholder møde med Kommune i næste uge.

Ad. 8. Evt. Forslag om tur til Glenholm Vingård. Næste B Møde d.7.7. kl 19 hos Kaja.