Referat, Bestyrelsesmøde i Attrup BF. D 13.3.2014 kl 19.

Til stede: Alle.

1. Referater godkendt. Fra sidste Bestyrelsesmøde og Generalforsamling

2. Konstituering. Genvalg til alle på nuværende poster.

3. Siden sidst. Bodil orienterede om regnskab og medlemskab for 48 husstande. Nyt møde i Skovsgård d. 17. juni kl 19.30. Else, Kaja og Per planlægger møde med Skovsgård B. F. til d. 7. maj.

Badebro.  Vi har fået en byggetilladelse og vi har 30 000 kr fra landdistriktsmidlerne, som skal bruges inden sep. Vi har haft møder med Torben I, bådelauget, m fl. Indhentet tilbud og undersøgt forskellige muligheder. Torben, Bodil og Karin arbejder nu videre med enten en flexbro eller en flydebro.

Grunden. Else og Per planter det sidste valnøddetræ. Heine laver seks stærekasser.

Legeplads. Else og Per holder møde med Råd & Dåd og indhenter tilbud på faldunderlag.

Grillen. Vi spørger murerkyndige.

Hjertestarter. Kaja og Else har ansøgt Trygfonden og vi afventer. Der skal tegnes forsikring.

4. Planlægning af forår/sommer aktiviteter.

 Arbejdsdag. Lørdag d. 12. april kl 10 på legepladsen. Arbejdsopgaverne er: Maling af kummer + plante de sidste stauder på grunden, finde bord og bænke-sæt frem og give dem træbeskyttelse, samle affald og evt reparere grill.

Sommerblomster skal først plantes i maj.

Karin bestiller rundstykker m.m. på campingpladsen. Alle tager en kande kaffe/ the med!

Forårstur. Tirsdag d. 27. maj kl 19. Engblommetur til Aase og Jan Poulsen, Møgelvold 52. Svend er ekstra guide.

Vi medbringer aftenkaffe og mødes kl 18.30 ved campingpladsen til fælles kørsel.

Grillaftener. Der tændes op på onsdage så grillen er klar til kl 18.30.

Den 4.6. – Else. Den 2.7. – Kaja. Den 16.7. – Karin. Den 13.8. – Per. Den 27.8.- Bodil.

Blå Flag. Hejses grundlovsdag d. 5. juni. Se dagspressen.

Sct. Hans. Mandag d. 23. juni.  Planlægges senere. Else foreslår sin broder som båltaler og kontakter ham.

Sommerfest. Fredag d. 1. august kl 18. Evt med loppemarked.

Snapseture. Tirsdag d. 10.6. kl 19. Lørdag d. 30.8. kl 10, medbring madkurv, varighed 4 timer. Else er snapsetursguide.

Endvidere forslag om tur til Aalborg Travbane i sep. Per kontakter Arne Norman.

Forslag om Vilsted Sø, Sælsafari ved Livø, Gravlev Orangeri og Jenle.

Kaja laver aktivitetsplan, som vi skal uddele.

5. Næste møde. Tirsdag d. 13. maj kl 19 hos Karin.

6. Evt. Pasning/Vanding af kummer. Maj – Bodil. Juni - Kaja. Juli – Karin. August – Per. September – Else