ATTRUP BORGERFORENING

21.2.2014

Generalforsamling

 

Årsberetning

Vi der sidder i bestyrelsen synes, at vi har haft et godt år i Attrup Borgerforening.

Vi har et fint samarbejde med Attrup camping/Købmandsgården, så vi kan frit bruge deres gode fællesrum og grillhytten. Vi skal huske at handle i butikken.

Vi startede året med at ha’ en arbejdsdag på legepladsen, hvor alle kummerne bl.a. blev plantet til med frivillig hjælp, tak for det, vi sluttede dagen med at riste pølser i grillhytten.

Vi har igen i år haft grillaftener på legepladsen henover sommeren med god tilslutning.

Også en forårstur til Fosdalen med Svend som guide.

Vores Sct. Hans aften var i år udvidet med et musikalsk indslag af Petra Westra og Per. - Per holdt også vores båltale en rigtig god en af slagsen!

Tak til alle frivillige hjælpere til Sct. Hans! – Tak for heks, tak for bål, tak for vafler, tak for lydanlæg og strøm!

Vi havde fået penge fra Landdistriktsmidlerne til hjælp til at afholde Sct. Hans!

I starten af august holdt vi vores årlige sommerfest med helstegt pattegris, kagekonkurrence, fodboldkamp og som noget nyt store søm – hammer og muskler! – Tak for hjælp med telte og kulørte lamper! -- Der var også nogen, der kom rigtig sent i seng!!!

Vi har haft besøg af kommunens legepladsinspektør, som efter en gennemgang af redskaberne mm. Fortalte os om alle de ting, der skal ændres og udbedres for at gøre vores legeplads lovlig, - herom mere under pkt. 5.

Vi har søgt penge hjem til forskønnelse af ”grunden”, vi fik kr. 10.000 fra Landdistriktsmidlerne, hvad de er brugt til kommer der mere om under pkt. 5.

Vi har i vores bestyrelse nedsat et lille udvalg, som har undersøgt mulighederne for at etablere en badebro nede ved havnen og som har lavet en meget fin ansøgning om penge og byggetilladelse. Herom mere under pkt. 5.

Vi har fra bestyrelsen deltaget i møder på Skovsgård hotel, om hvordan vi kan lave fælles aktiviteter på tværs af vore lokalsamfund, også mere herom under pkt. 5.

I august var vi en tapper lille flok, der beså og besteg Janum Kjøt, hvor vi sang i regnvejr og drak vores medbragte kaffe! – Denne sten er bestemt et besøg værd!

Vores byvandring i ”vestbyen” i august var en meget stor succes med 80-90 deltagere og Niels Poulsen som en meget vidende og underholdende guide! Hils og sig Tak for det til Niels!

I starten af sept. Prøvede vi noget nyt, nemlig en tur til Årup Hede, hvor vi samlede urter til kryddersnapse, vi fik porse, vilde æbler, rønnebær mm.

Der var god tilslutning, vi var enige om, at vi gentager det en anden gang.

Senere i sept. Var der arrangeret en tur til Aalborg Flyvestation. Det blev en meget vellykket tur med fin tilslutning og Torben Iversen som en kyndig guide. Vi fik set og prøvet mange spændende ting.

I november havde vi vores årlige julehygge med banko også med fin tilslutning.

En stor tak til de folk, der sørgede for et fint juletræ med lys i og gran til kummerne, det er noget, der pynter i vores by og som vi alle nyder at kigge på!

Lige før jul varmede vi grillhytten op og alle havde mulighed for at komme og ønske hinanden en glædelig jul over et glas gløgg og en æbleskive, - der blev også smagt på en enkelt kryddersnaps!!!

Vores hjemmeside for Attrup borgerforening www.attrupborgerforening.dk bliver holdt flot ajour af Kaja med både tekst og fotos – tak for det!

Det var årets gang i Attrup Borgerforening 2013!--- Vi ser frem til mange og gode oplevelser sammen i 2014!

 

Else W. Bæk