ATTRUP BORGERFORENING

GENERALFORSAMLING D. 21.2.2014 KL. 18.30

Referat.

 

Velkomst og sang – Per Iversen.

Spisning. Meget meget velsmagende og vellykket middag. Tak til Torben Iversen med flere,

Generalforsamling.

Torben Iversen blev valgt som dirigent. Knud Erik Bæk valgt som referent.

Årsberetning.

Else W. Bæk aflagde bestyrelsens beretning.

Regnskab.

Bodil Thomsen aflagde regnskab. Indtægter kr. 11.929. Udgifter kr. 15.807. Underskud kr. 3.878. Kassebeholdning kr. 3.656.

Valg til bestyrelsen.

På valg er Karin og Per. Begge modtager genvalg.

Valgt til bestyrelsen blev Karin og Per. Valgt som suppleant Vinni Åen.

Genvalg af revisorerne Orla Poulsen og Frank Larsen.

Forslag til kommende aktiviteter.

Der er arbejdet videre med projekt badebro. Tekniske elementer er udført og vi har fået en byggetilladelse. Der er søgt fonde og vi har fået kr. 30.000 til projektet. Projektgruppe består af Torben I., Anton P., Arne, Poul. Der arbejdes med hjemtagelse af tilbud på en sådan badebro.

Legepladsen er blevet tjekket. Der er flere af emnerne på legepladsen som ikke kan godkendes hvorfor der forestår et større renoveringsarbejde på legepladsen. Når de endelige planer er udarbejdet vil der kommer flere informationer herom.

Grunden på Erik Bannersvej 5 er nu beplantet med hæk mod øst og syd. Der er plantet 2 grupper af 3 træer og der vil blive plantet et Valnøddetræ i foråret 2014. 

Hjertestarter drøftet – forslag om en sådan på campingpladsen. Der vil blive søgt ved Trygfonden. Skulle vi få en sådan skal der være et udrykningshold som bl.a. skal på uddannelse i brug af sådan.

Samarbejdsmøde i Skovsgaard. Samarbejdet skulle gerne hjælpe os med at undgå konkurrence imellem foreningernes arrangementer.

I 2014 vil Sankthans aften blive arrangeret i samarbejde med Skovgaard Borgerforening.

Evt.

Jørgen Nøhr undersøger/spørger TV2 Nord om programmet ”Mit kæreste eje” vil komme til Attrup.

Dirigenten takkede for god orden og afsluttede hermed generalforsamlingen.

Afslutning og sang

 

Bestyrelsen