Attrup Borgerforening. Referat fra B. Møde d. 21.01.2014.

Sted: Hos Bodil kl. 19.

Til stede : Alle i bestyrelsen.

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat - nyt fra formanden

2) Generalforsamling og planlægning af denne samt opkrævning af kontingent

3) Møde i Skovsgaard - landsbyudvikling

4) Badebro-projektet

5) Plan for forårets aktiviteter

6) Legepladsen

7) Hjertestarter

8) Evt.

 

Ad.1. Referat blev godkendt.

Ad. 2. Generalforsamling. Planlagt til d. 21.02. 2014 kl. 19.30. Bodil laver sedler + medlemskort. Sedler uddeles til senest 14 dg før, dvs. d 6/2.

Torben laver vildtgryde. Kaja bager kager. Else sørger for kartofler, ris og gelè. Per laver salat (måske waldorf?).  Karin sørger for kaffe, the m.m.

Fordeling af husstande. Opkrævning : 200 kr. pr husstand og 100 kr. for enlige. Under generalforsamling præsenteres de kommende projekter og vi vil have etableret arbejdsgrupper hertil.

Ad. 3. Møde om landsbyudvikling i Skovsgård. Bodil og Else deltager d.4.2.

Ad. 4. Badebro. Bodil og Karin orienterede om badebrosprojektet. Møde med bådelauget  i uge 7, d. 11.2. om badebro. Vi har søgt 35.000 kr. til projektet ved landdistriktsmidlerne. Tilladelsen ligger fortsat ved kommunen/ Naturstyrelsen endnu. Vi har ikke fået endeligt svar. Der søges i korte træk om en træbro på ca 7 meter med et lille gelænder og en metaltrappe ned.

Ad. 5. Forårets aktiviteter. Udsættes.

Ad. 6. Legepladsen. Per fortalte om sikkerhedsforanstaltninger, der skal laves på legepladsen. Vi skal fjerne diverse redskaber + grave ud til og lægge faldunderlag. Renovering er aftalt med legepladsinspektør. Vi har fået 25.000 kr. hertil af Sparekassen Vendsyssel. Der nedsættes arbejdsgruppe til generalforsamlingen.

Else vil spørge Råd & Dåd om de vil fjerne det store gyngestativ.

Ad. 7. Hjertestarter. Else kontakter Købmandsgården vedrørende placering af hjertestarter. Kaja og Else vil udfylde ansøgning efter generalforsamlingen. Foreløbig har vi 2 mulige der vil være med i en brugergruppe.

Ad. 8. EVT. Forslag om IT hjælp til ældre.

Referent: Karin