Attrup Borgerforening B. Møde d.10.10.2013.

Dagsorden:

  • 1. Godkendelse af referat.
  • 2. Evaluering af aktiviteter siden sidste møde
  • 3. Evaluering af arbejdsdag og planlægning af plantning på grunden.
  • 4. Legepladsen
  • 5. Badebro
  • 6. Planlægning af bankospil og julehygge
  • 7. Evt.

Sted: Hos Else

Til stede:  Kaja, Bodil, Else. Karin og Per kom lidt senere.

Ad. 1. Referatet blev godkendt.

Ad. 2. Byvandring i den vestlige del af Attrup var en kanon succes. Ca. 90 deltagere. Især fint med vinsmagning, mælkesmagning og hestehold. Niels Povlsen var en rigtig god fortæller. Alle kunne lige være til kaffe i opholdstuen.

Janum Kjøtt turen var også god, men her var ikke mange deltagere, der var kun 5.

Snapseturen til heden var også en succes. Der blev bl.a. samlet porse, rønnebær og vilde æbler til snapsefremstilling langs banen. Gentages næste år.

Ad. 3. På arbejdsdag var vi 6 hjælpere. Her blev der plantet sct. hans urt i nogle kummer og storkenæb m.m i andre. Vi fik lagt flis i hele hækken og der er lidt flis tilbage til frugttræer.

På grunden vil vi plante træer og buske som blomstrer og bærer frugter. Således vil det både være en fryd for øjet såvel som for ganen, og til gavn for mennesker og fugle.

Efter drøftelse nåede vi frem til følgende: 4 rønnebærtræer, 1 valnøddetræ, 1 hæk af 51 stk. aronia-buske mod syd, 3 blommetræer og 3 paradisæbletræer. Vi har fået 10.000 kr. så der vil også blive indkøbt bord/bænke sæt samt en pæl med stærekasser.

Planteudvalg blev Else, Per og Kaja. De tager på Bakken og bestiller planter og vi hører nærmere.

Ad. 4. Else og Per laver ansøgning til Sparekassens fond m.m. Der søges om penge til faldunderlag og til et legeredskab i træ, balancebane til legepladsen.

Ad. 5. Badebro. D. 24. sep. har Bodil og Karin  sendt en ansøgning om en badebro til Attrup til Mogens Gade.  Den er nu sendt videre til Planafdelingen i JK. Ansøgningen blev sendt med billeder af Attrup Havn og Gjøl Havn som bilag. Vi afventer.

Ad. 6. Bankospil med juleeventyr, æbleskiver, gløgg og kaffe bliver fredag d. 22. nov. 2013.

Else laver en ”To do” liste til bestyrelsen.  Per laver juleseddel til uddeling til alle medlemmer.

Else foreslog fælles tur til Kaprifoliedalen søndag d. 27 10. kl. 13 hvor der samles havtorn og klitrosehyben til kryddersnaps. 

Der laves opslag til butiksvindue samt indbydelse på hjemmeside.

Næste B. møde bliver torsdag d. 30. jan kl. 19. hos Bodil.