Referat B- Møde i Attrup BF d. 15. 08. 2013-08-21

Sted: Hos Kaja i Alsbjerg.

Til stede: Alle.

 

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Evaluering af vores sommerfest d. 2. august og vores grillaftener

3) Stormødet i Skovsgaard d. 20 august

4) Byvandring i Attrup d. 27 august - orientering fra Ragnhild

5) Planlægning af turen til Janum Kjøt d. 21 august

6) Planlægning af turen til flyvestationen d. 29 september

7) Orientering omkring legepladsen

8) Orientering omkring badebro mm

9) Orientering omkring "grunden"

10) Hjertestarter - Tryg fonden

11) Evt.

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Fint referat, det er godkendt.

Ad. 2. Evaluering af sommerfest d. 2.8. og vore grillaftener.

Sommerfesten var en succès. Især Hennings grillstegte gris var et hit. Dog var der for lidt kartofler og brød fra Attrup Havn. Fin tilslutning, mange mennesker og mange hjælpere.

Af aktiviteter var trækævle med søm og fodbold rigtig godt.

Grillaftener . Hertil har der, afhængig af vejret, været rimelig god tilslutning. Næste år måske rullende grillaftener og max 5 gange. Vi kan lave reminder på et skilt og sende mail rundt. Vi vil lave mailliste til medlemsliste næste år.

 Ad. 3. Stormøde i Skovsgård d. 20.8. Er udsat. Man kan tilmelde sig når ny dato foreligger.

 Ad. 4. Byvandring i Attrup d. 27. 08. Kl 18.30. Else refererede fra mail fra Ragnhild.

Else bager og Karin bager, og vi mødes kl. 17.30 for at lave kaffe. Per er ordstyrer v kaffe.

 Ad. 5. Planlægning af turen til Janum Kjøtt d. 21. 08. Vi mødes v butikken i Attrup kl 19 og samler os i biler. Per vil fortælle om Janum Kjøtt. Vi drikker kaffe derovre og tager sangbøger med.  Bodil laver billed-opslag som reminder.

Ad. 6. Planlægning af tur til flyvestation d. 21. 09. Per tager imod tilmelding.

Else deltager og sørger for kage og kaffe.

Orientering om legepladsen. Per har kontaktet Teknisk Forvaltning, som sagde at det er vigtigt at faldunderlaget er i orden. John Andersen vil kontakte Per. Vi vil søge fonde om penge til faldunderlag. Kaja vil få prisoverslag på leje af minilæsser i en weekend.

Orientering om badebro. Bodil og Karin har sendt mail til Mogens Gade ang. badebro.

Vi afventer. Bodil har lavet aftale med en venstre – kvinde ang. ”Hvad der sker i Attrup”. Bodil kontakter hende. Per og Else kan også deltage.

Ad. 9. Orientering om ”grunden”. Vi vil plante Sct. Hans urt i kummerne samt luge hækken  på en arbejdsaften onsdag d. 18. sep. Kl. 16. Samme aften laver vi plan for grunden. Per køber planter til de 7 kummer på grunden. Kaja kontakter Korsbæk for at skaffe flis. Bodil køber murmaling. Vi tager pensler med.

Bagefter er der restegris m kartoffelsalat og humus.

Ad. 10. Hjertestarter. Kaja havde ansøgningsskema med. Vi fandt data hertil men blev enige om at vente til næste ansøgningsrunde 1. marts 2014. Else kontakter købmandsgården for at høre om de vil være med i en Hjertestarter – brugergruppe.

Ad. 11. Evt. Næste Bestyrelsesmøde er d. 10. okt. 2013 kl. 19. hos Else.