Referat fra bestyrelsesmøde i Attrup Borgerforening d. 1. juli 2013

Sted: Hos Per

Til stede: Else, Bodil, Per og Kaja

Afbud: Karin

 

Dagsorgen:

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

2) Evaluering af Sankt Hans aften

3) Planlægning af sommerfesten d. 2. august 2013

4) Orientering om bevilling af penge til forskønnelse af grunden

5) Videre arbejde med badebro

6) Videre arbejde med legepladsen

7) Planlægning af efterårets aktiviteter

8) Evt.

 

Ad 1. Referatet godkendt.

Ad 2. Sankt Hans aften har vi fåetpositive tilbage meldinger på.

Det virkede til at alle nød at Petra og Per sang. Vi kunne evt. lave noget lignende næste år.

Næste år overvejer vi at sætte pavillioner op nede ved havnen, således at vores arrangementer bliver mere samlet.

Vi fik udsolgt af vaflet, næste år skal der laves dej af 60 æg og købes mere end 100 tallerkner og servietter.

Der skal laves mere end 170 sangblade.

Vi overvejer om bålet skal tændes kl. 20 næste år, i stedet for 20:30.

Ad 3. Sommerfesten afholdes fredag d. 2. august kl. 18:00.

Vi sætter telte op nede ved grillehytten torsdag d. 1. kl. 17:00, dette vil vi gerne have hjælp til.

Henning kommer og laver helstegt pattegris.

Attrup havnecafe laver tilbehøret.

Der undersøges om vi kan låne stole fra "Skovspillet" ellers må vi som sidste år låne havestole hos byens borgere.

Borde, duge og sangbøger er hos Karin.

Der afholdes kagekonkurrence med præmie til bedste kage.

Hvis der er stemning for det spilles der fodbold.

Som noget nyt prøver vi at lave noget underholdning/konkurrence i løbet af aftenen: slå søm i, tovtrækning, dåsekast, sækkevæddeløb og snobrødsbagning.

Vi tilbyder Købmandsgården at sælge drikkevarer som de plejer.

Ad 4. Kultur- fritids- og landdistriktudvalget har givet os 10.000 kr. til beplantning og indretning af grunden.

Ad 5. Bodil og Karin har lavet et udvalg, hvor de arbejder videre med projekt badebro.

Ad 6. Der tages kontakt til teknisk forvaltning, da vi ikke kan kommer videre med legepladsen

Ad 7. Aktivitetsoversigt til efteråret:

2/8 Sommerfest

13/8 Grillaften på legepladsen - Bodil tænder op.

21/8 Aftentur til Janum Kjøt med kaffekurv

27/8 Byvandring i den vestlige del af Attrup

4/9 Snapsetur hvor vi indsamler urter i Årup hede til kryddersnaps. Else er vores guide.

September arrangeres tur til flyvestationen.

22/11 Julehygge med banko

19/12 Vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår i grillhytten.

Ad 8. Næste bestyrelsesmøde er d. 15/8 kl. 19 hos Kaja.