Referat fra B.Møde i Attrup Borgerforening d. 29. Maj 2013.

Sted: Hos Bodil

Til stede. Alle

  • Ad 1. Referatet godkendt.
  • Ad. 2. Sct. Hans aften blev planlagt og arbejdsopgaver uddelegeret. Der kommer en annonce i Hanbobladet. Vi bager og sælger vafler som vi plejer. Sct. Hans aften starter her kl. 20 med at Per holder tale og Petra og Per synger sange. Vi mødes kl. 18 denne aften.
  • Ad. 3.Legepladsen er endnu ikke blevet gennemgået af legepladsinspektør. Vi afventer, men enkelte mangler vil blive udbedret.
  • Ad. 4.Landdistriktsmidlerne har givet os 2500 kr. til Sct. Hans og sommerfest.
  • Ad. 5. Byvandring m Lokalhistorisk Forening tirsdag den 27. august 2013 kl. 18. Turen foregår i den vestlige del af Attrup. Ragnhild Poulsen står for velkomst. Niels Poulsen har lovet at fortælle under turen. Lokalhistorisk Forening sørger for kaffe i campingpladsens opholdsstue som afslutning og her vil Else W være ordstyrer og takke af.
  • Ad. 6. Næste B. Møde. Bliver mandag i uge 27 hos Per.
  • Ad. 7. Evt. Sedler ang. Sommerfest skal ud efter næste møde i juli.