Den 11. april 2013. Bestyrelsesmøde i Attrup Borgerforening

Til stede: Per, Else, Bodil, Kaja og Karin.

Sted: Attrupvej 46.

Dagsorden:

 • Hjemmeside
 •  Søge fonde
 •  Hjertestarter
 •  Legepladssikkerhed
 •  Badebro
 •  Byvandring
 •  Næste B. møde
 • Arbejdsdag
 • Aktivitetsseddel
 •  Evt.

 

 • Ad 1. Hjemmeside: På Skovsgårds hjemmeside er der lagt et link ind til Attrup. Kaja er i gang med at redigere vores hjemmeside, så den bliver helt opdateret.

 

 • Ad.2. Fonde: Else søger Landdistriktsmidler, fristen er 10. maj, om penge til musik til sommerfest; og Sparekassens Fond om midler til bord/bænke sæt. Else vil ligeledes undersøge om Nordea vil sponsorere annonce til Sct. Hans.   

 

 • Ad.3. Hjertestarter:  Ansøgning m kursus udsættes.

 

 • Ad.4. Legepladssikkerhed: Legeplads er ikke sikkerhedsmæssig forsvarlig. Bodil har kontaktet kommunens legepladsinspektør. Vi afventer hans besøg.

 

 • Ad. 5. Badebro: Vi vil stadig arbejde på at få en badebro til Attrup. Vi vil invitere og afholde et møde med andre lokale relevante personer/grupper for at afstemme interesser og forventninger – Tirsdag  d. 20. august kl. 19.30.

 

 • Else vil kontakte campingplads, bådelaug, havnefoged, kommunens kontakt og Karin kontakter Bente Bjørn fra Gjøl.  Og så må vi jo til at bade…!

 

 • Ad. 6. Byvandring: Else vil kontakte Ragnhild ang Byvandring i Vestbyen onsdag d.28. august 2013.

 

 • Ad.7. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 29. maj kl. 19 hos Bodil.

 

 • Ad.8. Arbejdsdag. Tirsdag d. 7. maj 2013 kl. 17 indbyder vi til arbejdsdag på legepladsen. Else tænder op i grillhytten og køber ind til grill m.m. i Attrup Butik. Kaja bager en kage og alle i bestyrelsen tager en kande kaffe / te med. Engangsservice menes at være hos Edel. Else og Per køber blomster og jord. Karin sørger for affaldsposer, hansker, skovle.

 

 • Ad. 9. Aktivitetssedler. Sedlerne blev fordelt og uddeles snarest.

 

 • Ad. 10. Evt. Punkter til næste møde: Sct. Hans, Hjertestarter, Legepladssikkerhed, Fonde, Badebro.

 

Referent : Karin.