Attrup Borgerforenings bestyrelse 2020 består af :

 

Formand og hjemmeside-ansvarlig:

Per Iversen

Tlf. 24 25 51 22

E-mail: peri@mail.tele.dk

 

Næstformand og referent:

Kim Christensen

Tlf. 24 23 45 51                                                                            

E-mail: kim-skovsgaard@hotmail.com

 

Kasserer:

Rita Kjærgaard 

Tlf. 42 92  00 39

E-mail: rita.kb@hotmail.com