Aktiviteterne i Attrup Borgerforening har i en meget lang periode ligget underdrejede pga. corona-restriktioner. Nu lysner det imidlertid med de fortsatte lempelser af restriktionerne, og derfor er det Attrup Borgerforenings bestyrelse en stor glæde, at det nu har været muligt at lægge et forårs- og sommerprogram. Med aktiviteterne heri vurderer vi, at vi stadig kan overholde de gældende forholdsregler vdr. corona – ikke mindst af den grund, at alle arrangementer foregår udendørs. 

 

Næste arrangement i borgerforeningen: SKT. HANS PÅ ATTRUP HAVN 

Bålet tændes kl. 20.00. Båltaler: Gorm Gustav Graae, Attrup. 

Musikalsk underholdning fra kl. 19.40 v/ Petra Westra - desuden også efter tale og fællessang. 

Havne Caféen Attrup holder naturligvis åbent og sælger bl.a. pølser samt kaffe og kringle.  

 
 

Medlemskab af Attrup Borgerforening for 2021 kan indbetales på konto 9070 1624645851. Det koster kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige. Ved tilmelding oplys venligst navn og adresse.

Er du interesseret i at modtage en "reminder e-mail" nogle dage før et arrangement , så send en e-mail til peri@mail.tele.dk 

 

Klik her for at se Attrup Havnecafes facebookside

 

 Klik her for at se facebook side for Skovsgaard og omegn.