GENERALFORSAMLING I ATTRUP BORGERFORENING

Fredag d. 4. marts kl. 18.00 i Attrup Campings fælleslokale. 

Vi indleder årets aktiviteter med den ordinære generalforsamling for 2022. Denne er tidligere annonceret til at foregå d. 4. februar, men er altså rykket til d. 4. marts. 

Aftenen indledes med fællesspisning, hvorefter der afholdes generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. 

Indkaldelse med dagsorden omdeles i postkasserne i slutningen af januar. 

 

Medlemskab af Attrup Borgerforening for 2022 kan indbetales på konto 9070 1624645851. Det koster kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige. Ved tilmelding oplys venligst navn og adresse.

Er du interesseret i at modtage en "reminder e-mail" nogle dage før et arrangement , så send en e-mail til peri@mail.tele.dk 

 

Klik her for at se Attrup Havnecafes facebookside

 

 Klik her for at se facebook side for Skovsgaard og omegn.