Det næste arrangement i Attrup Borgerforening er:

FÆLLESSPISNING OG GENERALFORSAMLING fredag d. 28. februar 2020 kl. 18.30 i Attrup Campings fælleshus.

Alle medlemmer indbydes til gratis fællesspisning. Vi serverer Torbens lækre VILDTGRYDE, tilberedt på rådyr.  Øl, vand og vin kan købes af Attrup Camping.

Husk tilmelding til spisning senest d. 23. februar til Else på tlf. 2070 3009. Medbring eget service til fællesspisningen og kaffen. Efter mødet serveres der kaffe og kage. Har du lyst til og mulighed for at bage en kage til kaffebordet, så sig meget gerne til ved tilmeldingen. For at deltage i gratis spisning samt være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingent for 2020 være indbetalt.

 

Dagsorden for generalforsamlingen                           

  1. Velkomst – herunder valg af dirigent og referent.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen. På valg er Kim Christensen og Per Iversen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Else Winther Bæk, Brian Jepsen og Gorm Graae. Sidstnævnte ønsker dog at stille sit sæde i bestyrelsen til rådighed for andre.
  5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af revisorer – på valg er Orla Poulsen og Hanne Odgaard Iversen.
  7. Vedtægtsændringer. 
  8. Forslag fra generalsamlingen til nye arrangementer og projekter. Herunder ønsker bestyrelsen at tale med generalforsamlingen om renovering af legeplads og nedsættelse af et legepladsudvalg.
  9. Evt.  

 

Medlemskab af Attrup Borgerforening for 2020 kan indbetales på konto 9070 1624645851. Det koster kr. 200 pr. husstand og kr. 100 for enlige. Ved tilmelding oplys venligst navn og adresse.

Er du interesseret i at modtage en "reminder e-mail" nogle dage før et arrangement , så send en e-mail til peri@mail.tele.dk 

 

Klik her for at se Attrup Havnecafes facebookside

 

 Klik her for at se facebook side for Skovsgaard og omegn.