Årsberetning 2014

 

Attrup Borgerforening er en aktiv forening med rigtig mange dejlige hjælpsomme medlemmer, det siger vi i bestyrelsen mange tak for. – Det er altid dejlig at sætte initiativer i gang her i vores by, for der er mange, der stiller op og hjælper til med at gennemføre opgaven, - det giver os i bestyrelsen lyst til at være aktive og gøre arbejdet i bestyrelsen så godt som muligt. – Tak for både fysisk hjælp og for moralsk opbakning.

 

Vi laver arbejdsgrupper i vores lille bestyrelse, bodil og Karin ville gå i gang med at arbejde med etablering af en badebro og Per og Else tog sig af legepladsen. Der blev søgt penge hjem til badebroen og tilladelse til at opføre den. Der blev arbejdet med hvilken model badebro, det var muligt at anskaffe for pengene og få opstillet af frivillige. Badebroen blev en realitet og den blev indviet på smukkeste vis med taler, vandbakkelser og gammeldags badedragter på lokale fotomodeller!!!

 

Vi har i 2014 haft arbejdsdage på legepladsen og på grunden. Vi har haft forskellige ture, Engblommetur hos Åse og Jan Poulsen Møgelvold med naturvejleder Svend Møller Nielsen som vejleder. Vi har haft ture, hvor vi har indsamlet forskellige snapseurter til at lave kryddersnapse af, med tiden kan man indsamle sine snapseurter på ”grunden”, der er jo plantet rønnebærtræer. Paradisæbletræer, mahoniehæk og et valnøddetræ.

 

Vi har hyggelige og velbesøgte grillaftner på legepladsen i juni-juli og august. - Vi har lige søgt og fået penge fra Landdistriktsmidlerne til at reparere vores grill, så der ikke trænger vand ned i den, - der er også penge til at lave et bålsted med en støbejernsgrill ved siden af vores nuværende grill, - vi har skønnet, at det er god idé, når vi er mange til vore grillaftner. Disse faciliteter kan selvfølgelig også bruges af campingpladsens gæster, ligesom legepladsen kan det. – Mht. legepladsen, så har den fået et helt andet udseende, de gl. legeredskaber blev kasseret af kommunens legepladsinspektør. Vi har fået faldsand under legeredskaberne, vi har fået nye gynger med godkendte ophæng mm. Vi havde søgt spar-v-fonden og vi fik kr. 25.000, men faldsand er dyrt, heldigvis kørte Korsbæk gratis for os! - Råd og Dåd hjalp os med rep. af legeredskaber mm.

 

Vores Sct. Hans aften var sidste år et samarbejde med borgerforeningen i Skovsgård og Skovsgård hotel.

Vores båltaler var en tilflytter fra Skovsgård Jenny Holm, som lovede at fortælle noget om, hvordan det var at være tilflytter til vores lokalområde. Tak for al hjælp til Sct. hans også til gummigeden, som former bålet så flot.

 

Senere fik vi doneret en masse gode ting til vores loppemarked, som kunne sælges til fordel for borgerforeningen, vi siger tusind tak for det.

Vi havde en fin sommerfest med dejlig mad fra Bodil og Henning.

I september arrangerede Jette og Arne en spændende tur til væddeløbsbanen i Aalborg tak for det.

Vi har haft julebanko som vi plejer og lige før jul mødes vi i grillhytten for at ønske hinanden glædelig jul en god tradition!

 

Vi takker også Torben og Hanne fordi de hvert år laver denne dejlige vildtgryde til vores generalforsamling.

 

Der har været holdt et par møder på Skovsgård hotel omkring landsbysamarbejde mellem Skovsgård Torslev og Attrup. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med at udvikle mere samarbejde mellem landsbyerne.

 

Der er også startet et samarbejde mellem Købmandsgården, Bofællesskabet Poststræde 2,Råd og Dåd, Bådlauget og Attrup borgerforening, dette samarbejde skal gerne betyde, at havnecaféen åbner igen, måske i år.

 

Else W. Bæk