ÅRSBERETNING VED ATTRUP BORGERFORENINGS GENERALFORSAMLING, 12. FEBRUAR 2016

 

Til indledning vil jeg gerne begynde med at konstatere, at vi har en rigtigt god og aktiv borgerforening her i Attrup og omegn. Det kan måske lyde som en gang selvros, men det er ingenlunde det, der er sigtet med mine ord. Egentlig citerer jeg bare flere af foreningens medlemmer, men også folk udefra. For hvor hører jeg mange sige, at Attrup og omegn er et aktivt, lille lokalsamfund, hvor der – trods områdets lidenhed eller snarere trods det lille indbyggertal – sker en del. Mange imponeres over, hvordan vi kan samle folk til forskellige arrangementer.

Netop at byde på forskellige aktiviteter, der kan samle områdets beboere, må nok siges at være foreningens største formål, om end det godt nok ikke lige er det, der fremgår af foreningens formålsparagraf. Her tales der i stedet om at skaffe og ikke mindst bevare gadelys, og det må vi så sige, at vi ikke har gjort så meget i de senere år, og nogle vil nok også sige, at det kan ses. Men lige nøjagtigt det er nok snarere et udfald af, at gadebelysning er ude af vores hænder – og så er alt det i øvrigt også en hel anden snak.

En tur gennem året aktivitetsmæssigt begynder d. 9. maj, hvor vi i kulde og regnvejr – hvilket skulle vise sig at blive en meget sigende forsmag på sommerens vejr – afholdt arbejdsdag. Her var vi et godt hold, der fik gjort flere ting klar til den kommende sommer – eller hvad den nu kan kaldes. Nyindkøbte bord-/bænkesæt fik beskyttelse, og der blev hentet sten hjem fra Jørgens og Arnes marker, og de pynter nu midt på grunden. Dagen bød også på et farvel til den gamle, murede grill på legepladsen; der var påtænkt en istandsættelse af den, men grillen viste sig at være for brøstfældig. Og nu nævnte jeg før grunden, og lad mig blot slå fast: Den kan nok holde os beskæftiget, og her tænker jeg selvfølgelig især på hækkene. De trængte til en pæn omgang lugning, og det bød vi på ved arbejdsaftener både d. 9. juni og 21. juli. Her havde flere heldigvis lyst til at give en hånd med, og resultatet kan da også ses nu, hvor hækken tager sig pæn ud. Vi fik lagt et godt flis, og det holder forhåbentligt ukrudtet væk. Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har givet en hånd med ved disse arbejdsgange.

Et fast punkt på vores årsprogram er en natur-tur i foråret, og den fandt i år sted d. 13. maj. Nok en gang var Svend Møller Nielsen guide og det på en tur i Nøddedalen, hvor både anemoner og aurikler kunne beundres af de otte deltagere.

10. juni blev det til noget lort – undskyld sprogbruget. På opfordring fra sidste generalforsamling var der nemlig lavet aftale med rensningsanlægget om en rundvisning dér. Tyve deltagere havde takket ja til tilbuddet, og vi fik en spændende tur gennem anlæggets bassiner, kanaler, maskiner osv., hvor vi kunne se, hvad der bliver af vores skidt og l... Jens Hauerslev, Annemarie Als og Povl viste rundt.

En af de største traditioner i vores forening er Skt. Hans på Attrup Havn. Det er for alvor her, at området og foreningen viser sit ansigt udadtil, idet rigtigt mange denne aften lægger vejen forbi vort blus, der hører hjemme blandt de ultimativt største i kommunen. I år var ingen undtagelse. 250 kom til havnen og kunne bl.a. høre Ida Larsen holde tale og koret Café Latte synge. Der var naturligvis mulighed for at købe en hjemmebagt vaffel, og så vidt jeg husker, kunne vaffelholdet melde i hvert fald næsten udsolgt. En stor tak også til de gæve bagere.

Aftenen, hvor vejret for en gangs skyld viste sig fra sin pæne side, blev ekstra festlig af, at havnecaféen kunne åbne igen – denne gang med flere af de socialøkonomiske virksomheder her fra området bag. Flere af foreningens medlemmer har efterfølgende meldt sig som frivillige og virket – og virker - som sådan i driften af caféen, og det er glædeligt. Det betyder også, at Attrup Borgerforenings medlemmer i forbindelse med private fester kan leje caféen til en god pris, og det er et godt samarbejde, café og borgerforening imellem, som forhåbentligt kan videreudvikles.

Som de forrige år bød denne sommer også på en række af grill-aftener, fem i alt. Her har vi nogle hyggelige stunder over den mad, som hver især nu har medbragt. Som nævnt var sommerens vejr i 2015 ikke værd at skrive hjem om, og det afspejlede sig nok lidt i fremmødet til grill-aftenerne. Der var knap så mange deltagere som forrige år – uden at vi dog var ganske få nogen af gangene – og der blev flere gange brug for at rykke inden døre i campingpladsens grillhytte. Og hvor er det en skøn mulighed at have. Mange tak til Købmandsgården derfor.

Og koldt – og blæsende – var det i særdeleshed fredag d. 31. juli. Her var vores årlige sommerfest ved at udvikle sig til en vinterfest, og det illustreredes egentligt allerbedst ved, at Lotte i løbet af aftenen gik hjem og iførte sig sin termo-kedeldragt. En sådan kunne vi alle bruge, men hvor var det godt, at vi havde Hennings rigtigt lækre spidstegte gris, de mange kager og ikke mindst hinanden at varme os ved. Varmen kunne også fås ved den traditionelle fodboldkamp – og ikke mindst da festen senere på aftenen flyttedes ind i campingpladsens fælleshus. Nok en gang var vi mange samlede til denne årlige fest – godt 50 – og det er herligt, at så mange bakker op om den.

Som et nyt indslag i forbindelse med sommerfesten var der i år flugtskydning på markerne oppe bag Orla. Det skete inden selve festen, og mange gav sig i kast med at skyde efter lerduerne. Torben havde fået idéen, vi i bestyrelsen slog til med det samme, og Torben stod så for hele arrangementet. Tak til Torben for det.

Vi prøver på vore udflugter at komme rundt lokalt og til steder, der på en eller anden måde har forbindelse til os, der bor her i området. Som nævnt var vi i juni på rensningsanlægget, og 27. august gik turen så til Glenholm Vingård ovre ved Næsby. Her får Edel nemlig sine vindruer forvandlet til liflige dråber, og denne proces fik vi et flot indblik i, da stedets ejer, Hans Jørgen Madsen, på levende vis viste os atten deltagere rundt. Edel havde medbragt nogle flasker af sin vin, som vi fik en smagsprøve på – på et måske lidt alternativt sted, nemlig rastepladsen ved Aggersundbroen. Vi kunne ikke få os til at smage på det, mens vi sad på vingården – de har jo deres egne vine – og derfor blev det så på hjemvejen ved broen, i øvrigt i mørkningen. Det vakte megen latter.

Forrige år – på en tur efter lignende ”lokalt” tilsnit – var vi med Arne en tur på travbanen. Det var så stor en succes, at der var ønske om en gentagelse. Det prøvede vi med i september, men det var nok alligevel for tæt på den første tur. I hvert fald måtte vi aflyse på grund af for få tilmeldinger. Aflyst blev i øvrigt også en snapsetur i forsommeren; her var det på grund af vejret. De hjemmelavede snapse har dog alligevel i løbet af året tit og ofte fundet vej ind i vores midte, bl.a. ved grill-aftnerne og julehygge.

Og jul blev det jo så også. Den skød vi i gang med det traditionelle julebanko, denne gang her i caféen. Og torsdag inden jul kunne vi så ønske hinanden en glædelig en af slagsen i grillhytten, hvor der ud over snapse var medbragt forskelligt hjemmebag og konfekt fra de hjemlige køkkener. - Forresten en aften, hvor vi vist følte os mere røgede end spegede… Hele december kunne vi også glæde os over det flotte juletræ på pladsen foran butikken – tak Povl og Lindhardt for fremskaffelse og opsætning af det.

Et andet formål med vores forening – udover at skabe fællesskab ved arrangementer – er at sørge for gode faciliteter her i området. Forrige år indviede vi vores badebro, og sidste sommer var den naturligvis også i vandet, til glæde for mange, ikke mindst gæster. Tak til det ukuelige brohold for opsætning og optagning.

I løbet af sommeren kunne vi på legepladsen tage et nyt lille bålsted i brug, der skal fungere som supplement for den grill, der så ikke er der lige i øjeblikket, men den arbejdes der på, og en ny grill står i hvert fald klar til den nye grill-sæson. Bekosteligt ved det nye bålsted var primært den vandalsikre rist – en tung sag, som det også blev en tung og langtrukken sag at få hjem fra forhandleren. Indkøbet af den sponsoreredes af Jammerbugt Kommunes Landdistriktsudvalg, som så nådigt på vores ansøgning herom.

En ansøgning har vi også haft af sted til Sparekassen Vendsyssels Fond, som har bevilget os 5.000 kr. til indkøb af nye telte; de gamle var nemlig opslidte. Derfor er borgerforeningen nu blevet den glade ejer af tre splinternye telte i samme størrelse som de gamle, men i en kraftigere kvalitet.

Og endelig blev der her i efteråret sat en hjertestarter op midt i byen, på campingpladsen. Det skete efter at såvel private som erhvervsdrivende og foreninger, heriblandt borgerforeningen, havde indbetalt bidrag til foreningen ”Kunsten at redde liv”. I forbindelse med opsætningen fandt vi det i bestyrelsen oplagt at afholde et førstehjælpskursus, hvor der bl.a. blev fokuseret på brugen af hjertestarter. Vi fik truffet aftale med Tage Kjærgaard fra Pandrup, som 3. december underviste 15 kursister i campingpladsens fælleslokale. Det blev en lærerig aften. Efterfølgende er der etableret et udrykkerhold her i området, som kan tilkaldes, hvis det ulykkelige skulle være ude. De vil blive kontaktet af alarmcentralen og blive bedt om at ile til med hjertestarter, hvis der er nødopkald her i området – og hvis der skønnes at være brug for hjertestarter. Det er glædeligt, at vi som borgerforening også kan være med til at gøre nytte på dette vigtige område. 

Attrup Borgerforening samarbejder med andre foreninger her i sognene, bl.a. om en fælles digital arrangementskalender, om et bosætningsprojekt (hvordan får vi flere til vort område) og om en oplevelsessti fra Attrup til Tranum. Det sker alt sammen i regi af samarbejdsfællesskabet ”Liv i Skole og By”.

Efter sidste generalforsamling konstituerede borgerforeningens bestyrelse sig sådan, at undertegnede blev formand, Else næstformand, Kaja kasserer og hjemmeside-ansvarlig, Karin sekretær og Tina, som nyvalgtes, Facebook-ansvarlig. Sidst på sommeren måtte Tina dog trække sig, og Jette sprang derfor til i sin egenskab af suppleant. Tak til Tina for hendes indsats og tak til Jette for, at du var der med det samme. Ja, tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, heriblandt Karin, der jo nu har valgt at stoppe efter ti år i bestyrelsen. Tak til jer medlemmer for jeres opbakning, både ved arrangementer og med en hjælpende hånd, når det er nødvendigt. Vi ser frem til nok et aktivt år med vores lille forening. Tak for ordet.