ATTRUP BORGERFORENING INDKALDER TIL ORDNIÆR GENERALFORSAMLING MED FÆLLESSPISNING 

FREDAG D. 23. FEBRUAR KL. 18.30 I ATTRUP CAMPINGS FÆLLESHUS 

Alle medlemmer indbydes til gratis fællesspisning. Vi serverer Torbens lækre vildsvinegryde med tilbehør. Øl, vand og vin kan købes.

Tilmelding til spisning senest d. 18. februar på tlf. 20703009 (Else) eller tlf. 24255122 (Per).

Efter mødet serveres der kaffe og kage, og traditionen tro bliver der i billeder et lille gensyn med året, der er gået. Meld meget gerne tilbage, om du har lyst til at bage en kage til kaffebordet.

For at deltage i gratis spisning samt være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal kontingent for 2018 være indbetalt. 

 

Kontingent for 2018 kan overføres via netbank – reg.nr. 9070, kontonr. 1624645851 (husk navn og adresse). Medlemskab koster 200 kr. pr. husstand og 100 kr. for enlige.

 

 

Er du interesseret i at modtage en "reminder e-mail" nogle dage før et arrangement , så send en e-mail til peri@mail.tele.dk 

 Klik her for at se Attrup Havnecafes facebookside

 

 Klik her for at se facebook side for Skovsgaard og omegn.